Image-7.png

Porofix osłona

Porofix Osłona Najbardziej innowacyjny system izolacji termicznej armatury przemysłowej wyprodukowany na bazie produktów nanotechnologicznych. Zastosowanie Maty Porogel dzięki zawartemu w  nich aerogelowi są obecnie najlepszym materiałem izolacyjnym na świecie o najniższym współczynniku przewodzenia ciepła.

Zalety stosowania porofix osłona

 • Radykalne zmiiejszenie strat energetycznych

 • Zapewnienie stabilności termicznej w trakcie procesów technologicznych

 • Zwrot inwestycji nie przekraczający roku

 • Trwałość wkładu izolacyjnego Porogel – hydrofobowy, odporny na starzenie i ściskanie

 • Usprawnienie wykonania remontów – obniżenie kosztów

 • Wielokrotność użycia – szybki montaż i demontaż

 • Elementy osłony dobrane dla danego środowiska pracy

 • Zwiększenie bezpieczeństwa pracy BHP

 • Zmniejszenie emisji CO2

Zakres stosowania

 • Armatura rurociągów technologicznych

 • Zakres stosowania od -40 C do 650 C

 • Różne warunki chemiczne i atmosferyczne

Indywidualna ocena strat

Możliwość indywidualnej oceny start generowanych dla danego przypadku oraz obliczenie zwrotu inwestycji

analiza.png

Wykres generowanych oszczędności

oszczednosci-wykres.png

Porofix osłona na elementach technologicznych Izostal S.A.

Porofix osłona na elementach technologicznych Pfeier & Langer S.A.